Chứng nhận chất lượng
Cho thuê kho lạnh
Dịch vụ phân loại, đóng gói, dán nhãn
Dịch vụ vận tải
Tỷ giá ngoại tệ
Thời tiết
Đường dây nóng
Ông Trần Anh Tuấn 091 600 8686
Kinh doanh
Bán hàng
Kỹ thuật
Số người trực tuyến : 1
Số lượt truy cập : 189262
 
Dịch vụ phân loại, đóng gói, dán nhãn
  • Dịch vụ dán nhãn, tem phụ, thay bao bì.
  • Dịch vụ thống kê.
  • Dịch vụ phân loại hàng hoá, cân hàng.
  • Dịch vụ bốc xếp, trung chuyển hàng hoá qua kho.